NOTA PRAWNA

Zawartość niniejszej strony jest wyłączną własnością spółki Pasibus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z siedzibą we Wrocławiu, ul. Parafialna 32/34, 52-233 Wrocław wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000664049 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka).

Spółka w miarę możliwości na bieżąco aktualizuje informacje znajdujące się na stronie.

Spółka zastrzega, iż w przypadku zamieszczenia na stronie linków (odnośników) do innych stron, nie ponosi ona odpowiedzialności za treści znajdujące się na takich stronach.

Znajdujące się na stronie znaki towarowe, nazwy handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, używania, modyfikowania dystrybucji, publikowania znaków towarowych, logo, nazw, obrazów oraz innych praw autorskich charakterystycznych dla Spółki. Wszelkie próby bezprawnego wykorzystania własności intelektualnej należącej do Spółki, szczególnie w celach komercyjnych będzie wiązało się z konsekwencjami prawnymi.

-->